måndag 19 december 2011

Bäst i klassen


Det unga ekonomistyrningsverket (ESV) som bildades av ryggraden i det gamla Riksrevisionsverket har kommit med en ny rapport. ESV tror på ett litet överskott för statens saldo under år 2012 trots att den ekonomiska tillväxten bromsas upp. För 2013 beräknas överskottet i statens budget vara runt 14 miljarder kronor.

Detta betyder i sin tur att den svenska statens skuld minskar i relation till BNP.
Sverige är ett lysande föredöme i Europa. Både regering och opposition har all anledning att sträcka på sig. Den svenska statsskulden väntas utgöra 33 procent av BNP för år 2011 och för åren 2012 till 2013 väntas statskulden andel av BNP krympa till 26 procent.

Sveriges Riksdag har därmed en god position i det fall vi skulle kastas in i en recession. Statskulden kan således ökas för att stimulera ekonomin utan att förstöra de statliga finanserna på lång sikt.

ESV har även tagit fram den offentliga sektorns konsoliderade skuld (Mastrichtskulden). Siffrorna visar på en dramatisk nedgång i skuldens andel av BNP sedan Sverige gick med i EU år 1995. Skuldens andel har minskat från 72 % av BNP till mindre än 30 procent.

Till skillnad från de flesta andra länder har Sverige kvar en rejäl vapenarsenal att använda om krisen slår till.

måndag 12 december 2011

Tummen nedMarknaden signalerar klart missnöje med misslyckandet att få en enig linje om en fördragsförändring. De flesta av oss undrar väl hur i hela friden marknaden kunde teckna in ett sådant resultat från det senaste toppmötet, men blankarna har under den senaste veckan stängt sina positioner för säkerhets skull.
Detta ledde till köptryck under förra veckan. Idag saknades blankare som köpte tillbaka och börserna föll.

Ratinginstitutet Moody kom med en varning om att flera EU–länder riskerar att få sänkta rating betyg. Intels vinstvarning gjorde naturligtvis att starten i New York blev negativ.

Summa summarum färre riskaptit. Den närmaste tiden ska vi hålla koll på de långa obligationsräntorna för de stora ländernas obligationer i Europa.

torsdag 8 december 2011

Aktier nu?


Vi går otvivelaktigt in i en svagare ekonomisk utveckling i Europa. Oavsett om ECB och IMF lyckas att stabilisera den finansiella oron, så kommer nedskärningarna i statliga budgeterna hos de europeiska länderna att dämpa tillväxten.

Budgetunderskotten har minskat under år 2011 och effekterna kommer att synas på det fjärde kvartalet i år och definitivt under år 2012. Utvecklingen av minskade budgetunderskott i Europa kommer att förstärkas under år 2012, så någon statsfinansiell boost av tillväxten kommer vi inte få se under nästa år.

Svensk näringsliv presenterar idag sin syn på BNP tillväxten i Sverige. Deras prognos innebär en minskning av tillväxten från 4,2 procent för år 2011 till 0,2 procent i tillväxt för år 2012.

Detta, och det faktum att finanskrisen inte i skrivande stund har lösts, innebär att de flesta av oss bör hålla oss borta från aktiemarknaden ett tag framöver.

söndag 4 december 2011

Svart hål?


Europeiska banker lånade stort i torsdags. Europeiska-Central-Banken (ECB) använde sin möjlighet att låna ut över natten till fredagen. Det var banker inom eurozonen som lånade sammanlagt 8 500 000 000 euro, dvs 8,5 miljarder euro. Storleken på övernattningslånen var det största sedan i mars månad. Bankerna fick betala ca 2 procent i ränta, vilket sätter än mer press på storbankerna.

Händelsen i torsdags ska sättas i ljuset av de paniklättnader som gavs tidigare i veckan från olika centralbanker för att få ned kostnaderna på dollarlånen. Bankerna inom eurozonen är stressade och det gäller även de starkaste balansräkningarna.

Sanningen är att många vill låna, men få vill låna ut.