torsdag 12 januari 2012

Det ljusnar kanske.


Det tar sig …
Börserna har fått en bra start på året. Tillväxt för år 2012 kan vi glömma, men någon egentlig recession lär det knappast bli tal om för Europas del som helhet.

Tyskland har sin lägsta arbetslöshet sedan återföreningen och i norra Europa finns flera stabila ekonomier. Skuldproblemet finns kvar, men visst finns det ljuspunkter när vi lyfter blicken och tittar två månader bakåt i tiden.

Italien, Spanien och Grekland har fått nya ledargarnityr. En politisk medvetenhet om vad som måste göras finns och marknaden följer varenda steg som tas.

Idag sålde spanska staten ut obligationer för ca 10 miljarder euro. Auktionen var kraftigt övertecknad och priserna klart högre än de tidigare aktionerna. Räntenivåerna hamnade mer än 1 procentenhet lägre idag jämnfört med den senaste auktionen. Ett växande förtroende från obligationsmarknaden med andra ord.

Italienska staten sålde växlar idag. Räntan på 12 månaders-växeln hamnade på låga 2,74 procent. Det var den lägsta räntan på ettåringen på ett halvår.

Ytterliggare ljus i tunneln fick vi när ECB chefen idag talade om försiktiga tecken på stabilitet. Sammantaget så finns det nu ett antal ljuspunkter. De modiga handlar aktier nu i hopp om att det blir än ljusare framåt hösten.

måndag 19 december 2011

Bäst i klassen


Det unga ekonomistyrningsverket (ESV) som bildades av ryggraden i det gamla Riksrevisionsverket har kommit med en ny rapport. ESV tror på ett litet överskott för statens saldo under år 2012 trots att den ekonomiska tillväxten bromsas upp. För 2013 beräknas överskottet i statens budget vara runt 14 miljarder kronor.

Detta betyder i sin tur att den svenska statens skuld minskar i relation till BNP.
Sverige är ett lysande föredöme i Europa. Både regering och opposition har all anledning att sträcka på sig. Den svenska statsskulden väntas utgöra 33 procent av BNP för år 2011 och för åren 2012 till 2013 väntas statskulden andel av BNP krympa till 26 procent.

Sveriges Riksdag har därmed en god position i det fall vi skulle kastas in i en recession. Statskulden kan således ökas för att stimulera ekonomin utan att förstöra de statliga finanserna på lång sikt.

ESV har även tagit fram den offentliga sektorns konsoliderade skuld (Mastrichtskulden). Siffrorna visar på en dramatisk nedgång i skuldens andel av BNP sedan Sverige gick med i EU år 1995. Skuldens andel har minskat från 72 % av BNP till mindre än 30 procent.

Till skillnad från de flesta andra länder har Sverige kvar en rejäl vapenarsenal att använda om krisen slår till.

måndag 12 december 2011

Tummen nedMarknaden signalerar klart missnöje med misslyckandet att få en enig linje om en fördragsförändring. De flesta av oss undrar väl hur i hela friden marknaden kunde teckna in ett sådant resultat från det senaste toppmötet, men blankarna har under den senaste veckan stängt sina positioner för säkerhets skull.
Detta ledde till köptryck under förra veckan. Idag saknades blankare som köpte tillbaka och börserna föll.

Ratinginstitutet Moody kom med en varning om att flera EU–länder riskerar att få sänkta rating betyg. Intels vinstvarning gjorde naturligtvis att starten i New York blev negativ.

Summa summarum färre riskaptit. Den närmaste tiden ska vi hålla koll på de långa obligationsräntorna för de stora ländernas obligationer i Europa.

torsdag 8 december 2011

Aktier nu?


Vi går otvivelaktigt in i en svagare ekonomisk utveckling i Europa. Oavsett om ECB och IMF lyckas att stabilisera den finansiella oron, så kommer nedskärningarna i statliga budgeterna hos de europeiska länderna att dämpa tillväxten.

Budgetunderskotten har minskat under år 2011 och effekterna kommer att synas på det fjärde kvartalet i år och definitivt under år 2012. Utvecklingen av minskade budgetunderskott i Europa kommer att förstärkas under år 2012, så någon statsfinansiell boost av tillväxten kommer vi inte få se under nästa år.

Svensk näringsliv presenterar idag sin syn på BNP tillväxten i Sverige. Deras prognos innebär en minskning av tillväxten från 4,2 procent för år 2011 till 0,2 procent i tillväxt för år 2012.

Detta, och det faktum att finanskrisen inte i skrivande stund har lösts, innebär att de flesta av oss bör hålla oss borta från aktiemarknaden ett tag framöver.

söndag 4 december 2011

Svart hål?


Europeiska banker lånade stort i torsdags. Europeiska-Central-Banken (ECB) använde sin möjlighet att låna ut över natten till fredagen. Det var banker inom eurozonen som lånade sammanlagt 8 500 000 000 euro, dvs 8,5 miljarder euro. Storleken på övernattningslånen var det största sedan i mars månad. Bankerna fick betala ca 2 procent i ränta, vilket sätter än mer press på storbankerna.

Händelsen i torsdags ska sättas i ljuset av de paniklättnader som gavs tidigare i veckan från olika centralbanker för att få ned kostnaderna på dollarlånen. Bankerna inom eurozonen är stressade och det gäller även de starkaste balansräkningarna.

Sanningen är att många vill låna, men få vill låna ut.

onsdag 30 november 2011

Ny (s)kattepolitik


Inte consensus i Riksdagen, men en god bit på väg. I onsdagens DN läser vi att Leif Pagrotsky (s) lägger fast att den socialdemokratiska skatteutredningen har som utgångspunkt att skattepolitiken ska understödja tillväxten i ekonomin. Detta är positiva besked i synnerhet när det sedan lyfts fram som den allra viktigaste ingrediensen i den framtida skattepolitiken för socialdemokratin.

Med de senaste opinionsiffrorna har vi nu minst en 75 procentig majoritet för en skattepolitik som gynnar ekonomisk tillväxt under förutsättning att Leif Pagrotsky får igenom sitt utredningsuppdrag i rörelsens alla delar.Låt oss hoppas på det.

tisdag 29 november 2011

Aktie i stat med utdelning

I måndagens DN skriver Michael Nachemson om en ny typ av statsobligation där räntekupongen på obligationen skulle vara varierande över tiden. Räntan förelsås vara kopplad till landets tillväxt. Namnet som används i artikeln är Tillväxtobligation och liknar väl egentligen någon sorts statsaktie.

Den nya typen av statsobligation skulle innebära att direktavkastningen för innehavaren skulle variera beroende hur stor tillväxten varit under perioden. Naturligtvis kan en massa invändningar resas mot förslaget, men jag tycker att tanken kunde vara värd att utveckla vidare.

Invändningar lämnar jag därhän eftersom jag är säker på att det kommer att skrivas en hel del om detta.

Det positiva i förslaget är att det finns möjligheter att mildra utvecklingen med att skuldkvoten (statsskuldens andel av BNP) skenar iväg när tillväxten är låg och underskott i statsbudget behövs för stimulansåtgärder.

Utan sk Tillväxtobligationer måste länder där den genomsnittliga räntan på statsskulden är större än tillväxten alltid ha ett positivt primärsaldo (Statens alla inkomster minus alla kostnader exkl räntekostnaderna) i sin budget för att hindra att skuldkvoten stiger. I en lågkonjunktur med behov av stimulansåtgärder är detta behäftat med stora svårigheter. Någon borde ge förslaget en chans.