torsdag 12 januari 2012

Det ljusnar kanske.


Det tar sig …
Börserna har fått en bra start på året. Tillväxt för år 2012 kan vi glömma, men någon egentlig recession lär det knappast bli tal om för Europas del som helhet.

Tyskland har sin lägsta arbetslöshet sedan återföreningen och i norra Europa finns flera stabila ekonomier. Skuldproblemet finns kvar, men visst finns det ljuspunkter när vi lyfter blicken och tittar två månader bakåt i tiden.

Italien, Spanien och Grekland har fått nya ledargarnityr. En politisk medvetenhet om vad som måste göras finns och marknaden följer varenda steg som tas.

Idag sålde spanska staten ut obligationer för ca 10 miljarder euro. Auktionen var kraftigt övertecknad och priserna klart högre än de tidigare aktionerna. Räntenivåerna hamnade mer än 1 procentenhet lägre idag jämnfört med den senaste auktionen. Ett växande förtroende från obligationsmarknaden med andra ord.

Italienska staten sålde växlar idag. Räntan på 12 månaders-växeln hamnade på låga 2,74 procent. Det var den lägsta räntan på ettåringen på ett halvår.

Ytterliggare ljus i tunneln fick vi när ECB chefen idag talade om försiktiga tecken på stabilitet. Sammantaget så finns det nu ett antal ljuspunkter. De modiga handlar aktier nu i hopp om att det blir än ljusare framåt hösten.