måndag 19 december 2011

Bäst i klassen


Det unga ekonomistyrningsverket (ESV) som bildades av ryggraden i det gamla Riksrevisionsverket har kommit med en ny rapport. ESV tror på ett litet överskott för statens saldo under år 2012 trots att den ekonomiska tillväxten bromsas upp. För 2013 beräknas överskottet i statens budget vara runt 14 miljarder kronor.

Detta betyder i sin tur att den svenska statens skuld minskar i relation till BNP.
Sverige är ett lysande föredöme i Europa. Både regering och opposition har all anledning att sträcka på sig. Den svenska statsskulden väntas utgöra 33 procent av BNP för år 2011 och för åren 2012 till 2013 väntas statskulden andel av BNP krympa till 26 procent.

Sveriges Riksdag har därmed en god position i det fall vi skulle kastas in i en recession. Statskulden kan således ökas för att stimulera ekonomin utan att förstöra de statliga finanserna på lång sikt.

ESV har även tagit fram den offentliga sektorns konsoliderade skuld (Mastrichtskulden). Siffrorna visar på en dramatisk nedgång i skuldens andel av BNP sedan Sverige gick med i EU år 1995. Skuldens andel har minskat från 72 % av BNP till mindre än 30 procent.

Till skillnad från de flesta andra länder har Sverige kvar en rejäl vapenarsenal att använda om krisen slår till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar