onsdag 30 november 2011

Ny (s)kattepolitik


Inte consensus i Riksdagen, men en god bit på väg. I onsdagens DN läser vi att Leif Pagrotsky (s) lägger fast att den socialdemokratiska skatteutredningen har som utgångspunkt att skattepolitiken ska understödja tillväxten i ekonomin. Detta är positiva besked i synnerhet när det sedan lyfts fram som den allra viktigaste ingrediensen i den framtida skattepolitiken för socialdemokratin.

Med de senaste opinionsiffrorna har vi nu minst en 75 procentig majoritet för en skattepolitik som gynnar ekonomisk tillväxt under förutsättning att Leif Pagrotsky får igenom sitt utredningsuppdrag i rörelsens alla delar.Låt oss hoppas på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar